Preklady a tlmočenie

Rychlá objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Konsekutivní tlumočení

„Konsekutivně“ znamená následně

Konsekutivní tlumočení se uskutečňuje tak, že řečník přednáší projev po částech (sekvencích) a potom nechá tlumočníkovi prostor k jejich převedení do cílového jazyka. Délka sekvencí se pohybuje od 3 do 5 minut. Tlumočník si nejprve vyslechne projev řečníka, během poslechu si udělá poznámky (tlumočnický zápis) a následně text přetlumočí.

 

 

Unilaterální (jednosměrné)

Unilaterální tlumočení se používá pouze při jednostranné komunikaci, když řečník hovoří a posluchači pouze poslouchají (např. přednáška zahraničního vědce). V praxi to vypadá tak, že tlumočník tlumočí jen z angličtiny do slovenštiny, nikoli naopak.

 

 

Bilaterální (obousměrné)

Jde o tlumočení, při němž tlumočník pracuje v rámci jazykové kombinace oběma směry. Tlumočník tedy tlumočí z mateřského jazyka do cizího jazyka a z cizího jazyka do jazyka mateřského. Bilaterální tlumočení se využívá zejména při obchodních jednáních, když se potřebují vyjádřit a dorozumět obě strany.

Novinky

20 Mar

Koronavirus: doporučení pro klienty jak využít naše služby online!

Všechny naše služby umíte vyřídit e-mailem, telefonicky, poštou bez nutnosti osobně navštívit kancelář. Rádi Vám poskytneme běžné překlady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO 36 810 657
DIČ 2022420411
IČ DPH SK2022420411

tel.

 

Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk