Preklady a tlmočenie

Rychlá objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Simultánní tlumočení

„Simultánně“ znamená současně

Simultánní tlumočení je druh tlumočení, při němž se tlumočení realizuje současně s projevem řečníka. V praxi to vypadá tak, že tlumočník reprodukuje projev řečníka do cílového jazyka už během poslechu projevu. Simultánní tlumočení může probíhat buď s technickým zařízením, nebo bez něho.

 

S technickým zařízením

Jde tu o všechny druhy tlumočení s použitím tlumočnické kabinky, v níž sedí tlumočníci a tlumočí do mikrofonu projev řečníka. Posluchači tak mohou díky přenosným staničkám se sluchátky poslouchat přetlumočený projev ve vlastním jazyce. S technickým zařízením se může realizovat buď klasické kabinkové tlumočení, nebo pilotáž.

 

Kabinkové tlumočení

Je to klasický druh simultánního tlumočení. Realizuje se v tlumočnických kabinkách, v nichž sedí zpravidla dva tlumočníci. Tlumočníci se vzhledem k náročnosti simultánního tlumočení střídají po určitých časových intervalech (ideálně po 20 minutách). Tlumočník, který právě nepracuje, může svému kolegovi pomáhat například zapisováním číselných údajů, dlouhých seznamů nebo náročných názvů a jmen. Kromě toho mají tlumočníci k dispozici předem poskytnuté písemné podklady k danému tématu, které si důkladně nastudovali. Umožňuje jim to používat vhodnou terminologii, čimž se zvýší kvalita tlumočení. My víme, že jen při nejlepší kvalitě tlumočení budou naši zákazníci spokojeni.

 

Pilotáž

Pilotáž, jinak nazývaná také tlumočení přes třetí jazyk, je formou dvoustupňového tlumočení. Tlumočení pomocí pilotáže se používá při tlumočení projevu z málo rozšířeného jazyka, např. makedonštiny, do většího počtu jazyků, kdy pro jednotlivé jazykové kombinace s makedonštinou není dostatek tlumočníků. Proto se vybere jeden hlavní tlumočník - pilot, který přetlumočí projev z makedonštiny do angličtiny, a ostatní tlumočníci už do jednotlivých jazyků tlumočí jím přetlumočený anglický projev. Protože angličtina je pracovním jazykem velkého počtu tlumočníků, je mnohem jednodušší sehnat kvalitního tlumočníka pro kombinaci s tímto jazykem. Díky pilotážní formě tlumočení vám dokážeme v požadované kvalitě nabídnout i hromadné tlumočení z různých, málo rozšířených jazyků.

 

Bez technického zařízení

Tento druh simultánního tlumočení se realizuje mimo tlumočnické kabiny a není při něm potřeba tlumočnická technika (tlumočnické kabinky s vybavením). Bez technického zařízení se simultánně může realizovat buď šepotáž, nebo tlumočení z listu.

 

Šepotáž

Nazývá se i tlumočení do ucha nebo tlumočení šeptem. Jde o tlumočení zpravidla pro jednu osobu. Je to technika, při níž se tlumočník nachází v bezprostřední blízkosti osoby, pro kterou tlumočí, a přímo do ucha jí simultánně přetlumočí projev řečníka.

 

Tlumočení z listu

Při tlumočení z listu má tlumočník před sebou vizuální předlohu – text ve výchozím jazyce, na němž je napsán projev, který bude řečník číst. Tento text má tlumočník k dispozici předem a díky tomu si už před realizací tlumočení může připravit specifickou terminologii a přesné formulace vět v cílovém jazyce. Díky precizní přípravě se zvyšuje kvalita přetlumočeného textu a posluchači poslouchají ucelený a plynulý projev. Tato forma je vhodná zejména u čtených projevů, které jsou rychlé a informačně nasycené a jejichž tlumočení bez podkladových materiálů by bylo náročnější.

Novinky

20 Mar

Koronavirus: doporučení pro klienty jak využít naše služby online!

Všechny naše služby umíte vyřídit e-mailem, telefonicky, poštou bez nutnosti osobně navštívit kancelář. Rádi Vám poskytneme běžné překlady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO 36 810 657
DIČ 2022420411
IČ DPH SK2022420411

tel.

 

Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk