Preklady a tlmočenie

Rychlá objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Účtované jednotky

Normovaná strana (NS) - strana s třiceti řádky po šedesáti úhozech. Na základě údajů textového editoru MS WORD je normostrana v přesném vyjádření součtem slov a znaků bez mezer děleno číslem 1800.

 

Slovo - znak nebo sled znaků oddělený mezerami. Pro účely této definice je znakem písmeno, číslice, nebo jakékoliv názorné vyjádření pojmu či myšlenky. Tato jednotka se nejčastěji používá při zpracování překladu pomocí CAT nástrojů. 

Fyzická strana (FS) - jedna strana dokumentu určená k přeložení do jiného jazyka či jinému zpracování bez ohledu na její velikost a množství textu na této straně. Jednotka se využívá především při účtování soudně ověřených překladů a grafických zpracování. 

Jednotka soudního překladu = FS (strana úředního dokumentu) nebo NS (překročí-li rozsah 1800 úhozů).

 

Znak - písmeno, číslice nebo jakékoliv názorné vyjádření pojmu či myšlenky. Za znak zpravidla účtujeme v případě exotických jazyků jako korejština, čínština a pod.

 

Hodina – každá započatá hodina

 

Půlden - více než jedna hodina, maximálně však 4 hodiny.

 

Den – více než 4, maximálně však 8 hodin.

 

Novinky

20 Mar

Koronavirus: doporučení pro klienty jak využít naše služby online!

Všechny naše služby umíte vyřídit e-mailem, telefonicky, poštou bez nutnosti osobně navštívit kancelář. Rádi Vám poskytneme běžné překlady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO 36 810 657
DIČ 2022420411
IČ DPH SK2022420411

tel.

 

Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk