Preklady a tlmočenie

Rychlá objednávka

Infolinka:
+421 948 33 22 62

Záruka kvality

Kvalita je naším prvořadým cílem, a proto investujeme do správných lidí, kontrolních procesů a informačních technologií.

 

 

Norma DIN EN ISO 17100:2016

Víme, že kvality lze dosáhnout, když text prochází vícerými stupni zpracování. S cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb proto realizované překlady poskytujeme v souladu s evropskou normou DIN EN ISO 17100:2016, která definuje standardy potřebné k dosažení kvalitních překladatelských služeb. 

 

Doklad o konformitě s normou DIN  EN ISO 17100:2016

 

Každý projekt prochází, ve smyslu objednané služby, jednotlivými stupni zpracování až po odevzdání klientovi. Každý mezistupeň má v procesu zpracování projektu svoje nezaměnitelné místo. Jednotlivé stupně jsme definovali níže.

 

 

Překlad

 

Překlad realizují vybraní překladatelé s několikaletou praxí v dané jazykové kombinaci a překládaném oboru.

 

Kontrola

 

Kontrola celistvosti a formálních náležitostí překladu.

 

Revize

 

Kontrola přeloženého textu dalším překladatelem, který porovná výchozí a cílový text z pohledu terminologické konzistentnosti, způsobu vyjadřování a stylu. Revizi zpravidla provádí rodilý mluvčí cílového jazyka.

 

Odborné posouzení

 

Jeho cílem je posouzení vhodnosti překladu k danému účelu a provádí je odborník na daný obor. Překlad tak obsahuje již v praxi zažitou odbornou terminologii dané oblasti.

 

Grafika

 

Grafická úprava pro nás znamená finální úpravu dokumentů po překladu podle originálu. Jednodušší grafická úprava zahrnuje např. zalomení stran, automatický obsah, záhlaví a zápatí, číslování nadpisů a odstavců, sloupce, textová pole, tabulky. Grafickou úpravu realizují grafici v nejpoužívanějších grafických programech.

 

Korektura

 

Korektura je stránková úprava textu před publikováním. Jejím cílem je odstranění případných překlepů, chybějících písmen, nesprávně rozdělených slov na konci řádků atd., které mohou vzniknout při sazbě textu (DTP pracích) v tiskárně.

 

Verifikace

 

Je to výstupní kontrola realizovaná projektovým manažerem před odevzdáním zakázky klientovi. Kontroluje se soulad požadavků klienta s realizovanými pracemi na projektu.

Novinky

20 Mar

Koronavirus: doporučení pro klienty jak využít naše služby online!

Všechny naše služby umíte vyřídit e-mailem, telefonicky, poštou bez nutnosti osobně navštívit kancelář. Rádi Vám poskytneme běžné překlady,...

Kontakt

Kontakt

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO 36 810 657
DIČ 2022420411
IČ DPH SK2022420411

tel.

 

Mobil:

+421 948 33 22 62
+421 903 66 66 84

Tel.:

+421 2 45528041
+421 2 45528042
+421 2 45528043

Fax: +421 2 43 33 01 94

E-mail: bratislava@lexman.sk